Messenger mic tsis ua haujlwm ntawm Android ? Qhov kawg Fix thiab Troubleshooting Guide

Messenger Mic Tsis Ua Haujlwm Ntawm Android ? Qhov Kawg Fix Thiab Troubleshooting Guide

Kuaj thiab daws teeb meem Messenger mic ntawm Android nrog peb cov lus qhia txog kev daws teeb meem thiab online mic tester

Waveform

Ntau zaus

Cov Lus Qhia Txhua Lub Lim TiamCov Lus Qhia Txhua Lub Lim Tiam

Xyuas kom tseeb tias koj lub web browser muaj kev tso cai nkag mus rau koj lub microphone.