Windows Hangouts माइक काम गर्दैन? अल्टिमेट फिक्स र ट्रबलशूटिंग गाइड

Windows Hangouts माइक काम गर्दैन? अल्टिमेट फिक्स र ट्रबलशूटिंग गाइड

हाम्रो व्यापक समस्या निवारण गाइड र अनलाइन माइक परीक्षकको साथ Windows Hangouts माइक समस्याहरूको परीक्षण र समाधान गर्नुहोस्।

तरंगरूप

आवृत्ति

साप्ताहिक टिपसाप्ताहिक टिप

तपाईंको वेब ब्राउजरमा तपाईंको माइक्रोफोन पहुँच गर्ने अनुमति छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।