Nefunguje mikrofón Hangouts na Windows ? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Nefunguje Mikrofón Hangouts Na Windows ? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Testujte a riešte problémy s mikrofónom Hangouts na Windows pomocou nášho komplexného sprievodcu riešením problémov a online testerom mikrofónov

Tvar vlny

Frekvencia

Aktualizované 8. januára 2024

Ako opraviť nefungujúci mikrofón v Hangouts vo Windows

 1. Skontrolujte povolenia mikrofónu
  • Otvorte aplikáciu Hangouts.
  • Kliknite na svoj profilový obrázok a vyberte „Nastavenia“.
  • Prejdite na kartu „Povolenia“.
  • Uistite sa, že je povolená možnosť „Mikrofón“.
 2. Vyberte správny mikrofón
  • V aplikácii Hangouts kliknite na tlačidlo „Pripojiť sa k stretnutiu“.
  • Keď sa zobrazí okno „Pripojiť sa k zvuku“, kliknite na tlačidlo „Nastavenia zariadenia“.
  • V časti „Mikrofón“ vyberte mikrofón, ktorý chcete používať.
 3. Aktualizujte zvukové ovládače
  • Stlačte Windows + X na otvorenie ponuky rýchleho prístupu.
  • Vyberte „Správca zariadení“.
  • Rozbaľte kategóriu „Audio vstupy a výstupy“ alebo „Zvukové, obrazové a herné ovládače“.
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie mikrofónu a vyberte „Aktualizovať ovládač“.
  • Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces aktualizácie.
 4. Reštartujte aplikáciu Hangouts
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie Hangouts na paneli úloh.
  • Vyberte „Ukončiť“.
  • Znova spustite aplikáciu Hangouts z pracovnej plochy alebo ponuky Štart.
 5. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov mikrofónu
  • Stlačte Windows + I na otvorenie Nastavení.
  • Prejdite do časti „Ochrana osobných údajov a zabezpečenie“ > „Mikrofón“.
  • Uistite sa, že je povolená možnosť „Povoliť aplikáciám prístup k vášmu mikrofónu“.
 6. Riešte problémy s hardvérom
  • Skontrolujte kábel mikrofónu, či nie je poškodený alebo uvoľnený.
  • Pripojte mikrofón k inému portu USB alebo počítaču a otestujte jeho funkčnosť.
 7. Kontaktujte podporu Google
  • Navštívte webovú stránku podpory Google.
  • Popíšte svoj problém s mikrofónom a uveďte podrobnosti.
  • Postupujte podľa pokynov poskytnutých tímom podpory Google.

Postupujte podľa týchto krokov a budete môcť diagnostikovať a vyriešiť bežné problémy s mikrofónom v aplikácii Hangouts, čím zabezpečíte bezproblémovú komunikáciu počas virtuálnych stretnutí a hovorov.

Týždenný TipTýždenný Tip

Uistite sa, že váš webový prehliadač má povolenie na prístup k vášmu mikrofónu.