Nefunguje mikrofón Viber na Windows ? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Nefunguje Mikrofón Viber Na Windows ? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Testujte a riešte problémy s mikrofónom Viber na Windows pomocou nášho komplexného sprievodcu riešením problémov a online testerom mikrofónov

Tvar vlny

Frekvencia

Aktualizované 8. februára 2024

Ako opraviť mikrofón vo Viber, ktorý nefunguje v systéme Windows

 1. Skontrolujte povolenia pre mikrofón
  • Otvorte Viber.
  • Kliknite na svoj profilový obrázok a prejdite na „Nastavenia.“
  • Prejdite na kartu „Povolenia“.
  • Uistite sa, že prepínač „Mikrofon“ je zapnutý.
 2. Vyberte správny mikrofón
  • Vo Viber kliknite na tlačidlo „Pripojiť sa k hovoru“.
  • Keď sa otvorí okno „Pripojiť zvuk“, kliknite na tlačidlo „Nastavenia zariadenia“.
  • V časti „Mikrofon“ vyberte mikrofón, ktorý chcete použiť.
 3. Aktualizujte ovládače zvuku
  • Stlačte Windows + X a otvoríte ponuku rýchleho prístupu.
  • Vyberte položku „Správca zariadení“.
  • Rozbaľte kategóriu „Audio vstupy a výstupy“ alebo „Ovládače zvuku, videa a hier“.
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie mikrofónu a vyberte položku „Aktualizovať ovládač“.
  • Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces aktualizácie.
 4. Reštartujte Viber
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Viber na paneli úloh.
  • Vyberte položku „Ukončiť“.
  • Znova spustite Viber z pracovnej plochy alebo ponuky Štart.
 5. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov mikrofónu
  • Stlačte Windows + I a otvorte Nastavenia.
  • Prejdite na položku „Ochrana osobných údajov a zabezpečenie“ > „Mikrofon“.
  • Uistite sa, že je zapnutá možnosť „Povoliť aplikáciám prístup k vášmu mikrofónu“.
 6. Riešenie problémov s hardvérom
  • Skontrolujte, či nie je kábel mikrofónu poškodený alebo uvoľnený.
  • Pripojte mikrofón k inému portu USB alebo počítaču a otestujte jeho funkčnosť.
 7. Kontaktujte podporu Viber
  • Navštívte webovú stránku podpory Viber.
  • Popíšte svoj problém s mikrofónom a uveďte podrobnosti.
  • Postupujte podľa pokynov poskytnutých tímom podpory Viber.

Vykonaním týchto krokov môžete diagnostikovať a vyriešiť bežné problémy s mikrofónom vo Viber, zabezpečiť čistú zvukovú komunikáciu počas videohovorov a hovorov.