Prawf meic

Prawf Meic

Diagnosio a thrwsio problemau meic yn gyflym gyda'n hofferyn a'n canllawiau ar-lein cynhwysfawr

Tonffurf

Amledd

Canllawiau cynhwysfawr i drwsio'ch meic ddim yn gweithio

Os nad yw'ch meic yn gweithio, mae'n bwysig nodi ble mae'r broblem - a yw'n broblem gyda'ch dyfais neu ap penodol? Bydd ein canllawiau yn eich helpu i nodi a datrys y mater. Fe'u rhennir yn ddau gategori: canllawiau dyfais a chanllawiau app.

Mae Device Guides yn cynnig camau datrys problemau ar gyfer materion yn ymwneud â chaledwedd ar iPhones, Androids, cyfrifiaduron Windows, a mwy. Mae'r canllawiau hyn yn berffaith os nad yw'ch meic yn gweithio ar draws pob rhaglen.

Mae Canllawiau Apiau yn canolbwyntio ar broblemau meddalwedd-benodol o fewn rhaglenni fel Skype, Zoom, WhatsApp, ac ati. Defnyddiwch y rhain os ydych chi'n cael problemau o fewn un ap penodol yn unig.

Dewiswch y canllaw priodol yn seiliedig ar eich sefyllfa.