ਮਾਈਕ ਟੈਸਟ

ਮਾਈਕ ਟੈਸਟ

ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਵੇਵਫਾਰਮ

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ — ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਐਪ ਗਾਈਡ।

ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਈਡ iPhones, Androids, Windows ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਪ ਗਾਈਡਾਂ ਸਕਾਈਪ, ਜ਼ੂਮ, ਵਟਸਐਪ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗਾਈਡ ਚੁਣੋ।